Brage

Oljefeltet Brage

Brage er et oljefelt som ligger øst for Oseberg. Feltet ble oppdaget i av Statoil i 1980. Produksjonen på Brage startet opp den 23. september 1993 etter investeringer på over 6 milliarder kroner. Feltet produserte på det meste 120.000 fat råolje i døgnet. I dag produserer feltet ca. 40.000 fat per døgn. Bragefeltet har fått navnet sitt fra den norrøne guden Skalden Brage. Brage var guden for veltalenhet og skaldskap. Han var sønn av Odin og gift med Idun.

Sagaen forteller dessuten om et såkalt Bragebeger som krigerne tømte ved ete- og drikkegilder, og på den måten avla de høytidelige løfter om et storverk de skulle utføre. Så langt er det investert over 20 milliarder i utvikling av Brage-feltet. Det er også lagt planer om å investere nye 1. 500 millioner på feltet de neste 10 årene. I dag er det 5 ulike lisenser på feltet. Wintershall Norges 32,5% av feltet, Repsol Norge eier 38%, Fareo Petroleum Norge har 14%, Point resources eier 12% og VNG Norge 4%. Brage-feltet er et av de eldste feltene på norsk sokkel og selv om det har vært i operasjon i over 30 år, arbeides det fortsatt med å finne nye metoder for å øke utvinningen fra feltet. Operatørene på feltet har så langt lyktes bra, og så sent som i 2016 produserte Brage-feltet langt over forventet. Så oppløftende er resultatene og innføring av ny teknologi at det er planer for en ny borekampanje i 2017.

Plattformen

Brage er bygd som en integrert plattform med boligkvarter, reservemodul, prosessmoduler, boremoduler, brønn og manifoldområder. Boligkvarteret har kapasitet til å romme 130 personer. Brage er bygd ut med en såkalt bunnfast integrert produksjons-, bore-og boliginnretning med stålunderstell. Vanninjeksjon blir benyttet for å øke oljeproduksjonen i Statfjord-, Sognefjord-, Fensfjorden- og Brentformasjonene. Gassløft brukes i de fleste brønnene, uavhengig av formasjonen. Brage er konstruert helt uten lagringskapasitet og all olje eksporteres derfor direkte via Oseberg Transport System (OTS) til Stureterminalen. All gass fra feltet eksporteres via en egen rørledning til landanlegget på Kårstø.

Wintershall Norges

Brage-feltet er Wintershall Norges første produksjonsfelt hvor de selv er operatør. Wintershall er den nest største operatøren på feltet, kun Repsol Norge har en større del av feltets produksjon. Feltet ligger i blokkene 30/6, 31/4, og 31/7, rett øst for Oseberg i den nordlige delen av Nordsjøen og 125 kilometer vest for Bergen. Havdypet er på det meste 137 meter. Den første oljen på Brage ble produsert så tidlig som i 1993. Den gang ble feltet driftet av Hydro og Statoil, men fra 1. oktober 2013 ble Wintershall Norge operatør på feltet.

Repsol Norge

Repsol er et av verdens ledende integrerte olje- og gasselskap, og organisasjonen har drevet virksomhet i Norge siden 2003. Repsol er et globalt energiselskap med en virksomhet som spenner over hele energikjeden og omfatter leting, produksjon, raffinering, markedsføring og forskning på, og utvikling av, ny energi. Hovedkontoret til selskapet er i Madrid i Spania.

Norge er et strategisk marked for Repsol grunnet sitt høye potensial for funn. Norge innehar allerede de største petroleumreservene i hele Vest-Europa. Repsol driver sin virksomhet langs den norske kontinentalsokkelen gjennom sitt heleide datterselskap Repsol Norge AS. Repsol Norge AS er et fullt integrert lete- og produksjonsselskap og organisasjonen har drevet virksomhet på norsk sokkel siden 2003. Siden 2013 har de også vært aktive på Brage-feltet hvor de kontrollerer 38% av feltets produksjon. Repsol og deres nyvinnende teknologi har vært avgjørende for at feltet, som var forventet å være lagt ned i 2010, ennå produserer de mengdene det gjør.

Privacy Policy