CapeOmega

Logoen til Cape Omega

CapeOmega er et norsk olje- og gasselskap som jobber med maksimering av olje- og gassproduksjon på eksisterende felt gjennom å effektivisere utvinning og innovative infrastrukturløsninger. CapeOmega tar sitt navn fra en odde på kysten av Dronning Maud Land i nærheten av Omega breen. Området antas å være et av de reneste og minst forurensede stedene på jorden, og dette representerer også selskapets forpliktelse til å alltid sette fokus på miljøet de arbeid i. Selskapets største aksjonær er det ledende olje- og gassfokusert private equity selskapet Hitecvision med base i New York. Norsk sokkel har i mange tiår produsert en rekke vellykkede olje- og gassfelt, og skal norsk sokkel fortsette å være en ledende olje- og gassregion må man ta i bruk ny teknologi og utbedre ny innovative infrastruktur.

Det er her Capeomega har som målsetting å være i førersetet. CapeOmega ønsker å fange opp verdipotensialet i produserende felt ved å investere i utvinning av de gjenværende ressursene. Dette skal oppnås via utstrakt bruk av IOR og EOR-tiltak. Selskapet vurderer også prosjekter i umiddelbare områder til sine eksisterende lisenser. Slik ønsker de å sikre en langsiktig drift og kostnadseffektivitet. Selskapets løsninger har så langt vist meget lovende resultater.

Capeomega som lisenspartner

CapeOmega har de senere år bygd seg opp som en attraktiv lisenspartner på den norske sokkelen. Deres kunnskap og nytenkende metoder innen verdiskapning i olje- og gassfelt har vist seg å skape gode resultater. Deres arbeid er i stor grad basert på kontinuerlig evaluering og investeringer i nye teknologier. En strategi mange i bransjen har vært meget kritisk til, men CapeOmega har bevist gjennom sine reservoarevalueringer og datainnsamlinger at kombinert med effektiv drift kan man avdekke nye forretningsmuligheter. Videre har selskapets evalueringer ledet til en rekke oppdrag innen brønnvedlikehold og tilleggsboring.

Selskapet jobber også med ulike prosjekter der målet er å bevise at plugging og forlating utført på en riktig måte, balansert med løpende produksjon, kan øke sikkerheten og redusere de totale kostnadene med å drifte et eldre felt. Selskapet selv mener det er store muligheter til å redusere produksjonsnedgang ved å opprettholde basisproduksjonen så lenge som mulig. Dette skal oppnås ved å legge om drift og utnytte teknologiske innovasjoner. Selskapet håper innen få år å kunne realisere mulighetene som ligger i økt utvinningen ved å dele infrastruktur og økonomisk risiko på flere nærliggende reservefelt.

Visjonen til selskapet

CapeOmegas visjon for hvordan fremtidens olje- og gassutredelse skal gjennomføres, har møtt mye kritikk fra andre aktører i bransjen. Selv hevder selskapet at deres teknologi og utstrakte fokus på miljø og sikkerhet er den eneste måten bransjen kan overleve på. I en bransje hvor teknologi og innovasjon går hånd i hånd, har CapeOmega og deres ingeniører tatt et skritt lengre enn de fleste. Deres teknologi og forretningsstrategi har hevet mange øyenbryn, men man kan ikke avfeie de resultatene selskapet har vist til i sin relativt korte driftsperiode.

Eierinteresser

CapeOmega har i tillegg til egen produksjon og utvikling en rekke eierposter, blant annet i det norske gassfraktselskapet Polarled som kontrollerer hele 480 km med rørledninger som skal binde Aasta Hansteen plattformen til Nyhamna gassprosesseringsanlegg innen 2018. Selskapet sitter også på en betydelig eierandel i det norske gasstransportsystemet Gassled. Gassled på sin side har utviklet et system bestående av 8000 km rørledning, offshore stigerørsplattformer, landbaserte prosessanlegg og mottaksterminaler i fire europeiske land.

Dette er så langt CapeOmegas største og mest innbringene eierpost. Selskapet meldte i pressemelding av Januar 2017 at de også har inngått samarbeid med det svenske selskapet Lundin Petroleum AS. Sammen skal de to selskapene utvikle 4 undersjøiske brønner bestående av to produksjonsbrønner og to vanninjeksjonsbrønner, som igjen skal være tilknyttet det nye Pierce-feltet utenfor Storbritannia.

Privacy Policy