Oljeteknologi innen helsevesenet


Norge har et av de aller beste velferdssamfunnene i hele verden, mye takket være vårt sosiale skattesystem som gjør at alle bidrar til storsamfunnet, men det er ikke tvil om at hadde det ikke vært for at vi fant olje på slutten av 1960-tallet, hadde ikke Norge vært det landet det er i dag. Oljen har gitt oss enorme rikdommer og tillatt oss å utvikle ny teknologi som det nå viser seg at vi også kan bruke innen andre industrier og helsevesenet.

Vi har de siste årene fått en liten forsmak på problemene Norge kan komme til å stå overfor den dagen oljen tar slutt, eller verden rett og slett ikke ønsker oljen vår lengre. Norges største oljeby Stavanger, har de siste årene sett arbeidsledigheten øke med mange tusen personer som har mistet jobbene sine i Nordsjøen grunnet nedgang i oljemarkedet. Vi må aldri glemme at selv om oljen har sikret oss enorme rikdommer, er Norge en olje-mygg i forhold til nasjoner som Russland og Emiratene. Vi er ekstremt sårbare for endringer i markedet og som vi har diskutert før, er vi nødt til å se på andre industrier som casino og nettspill om vi skal sikre velferdssamfunnet vårt for generasjonene som kommer.

Vi har tidligere publisert saker som belyser hvordan oljeinntektene våre bør brukes på å etablere casino i Norge og hvor viktig det er at vi tillater spill på nett. 300,000 nordmenn spiller på nettcasino hver uke og Norge går glipp av enorme inntekter. Inntekter vi vil trenge den dagen oljen tar slutt. Vi besitter enorm kunnskap og vi kan lett utnytte oljeteknologi og kunnskap vi har tilegnet oss de siste 30 årene for å sikre Norge en helt ny industri .

Oljeteknologi mot hjerte- og karsykdommer

Vi som jobber i petromagasinet er alltid på utkikk etter nye måter vi kan bruke oljeteknologien vår på og nå viser det seg at smarte leger ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), kan ha kommet opp med nye metoder for bruk av teknologi vi har utviklet for oljeindustrien

Hjerte- og karsykdommer har de siste årene økt enormt i Norge og hvert år må mer enn 30,000 pasienter undersøkes for trange blodårer, som er hovedårsaken til hjerteproblemer i Norge. Prosessen er i seg selv meget enkel og går ut på at et tynt plastrør føres inn i en pulsåre og hele veien opp til pasientens hjerte. I utgangspunktet en enkel prosess, men på eldre pasienter med stivere blodårer kan det hele medføre betydelige komplikasjoner. På Stavanger universitetssjukehus gjør leger 15 inngrep som dette hver eneste dag og nå vil Alf Inge Larsen, som er seksjonsoverlege, finne enklere og tryggere løsninger. Han mener en fremtidig løsningen er å finne hos olje- og gassindustrien.

Fra olje til blod

Nedgangen innen olje- og gassektoren de senere årene har vært vanskelig for Stavanger og Rogaland-regionen, hvor mange tusen innbyggere jobber innen olje og gass. De siste årene har Jan Ludvig Vinningland, seniorforsker ved IRIS, jobbet tett med Stavanger universitetssjukehus og Alf Inge Larsen, i et forsøk på redde liv samtidig som man skaper sårt trengte arbeidsplasser i regionen.

Med utgangspunkt i teknologi som brukes til å transportere olje i stein ønsker de å gjøre behandling av hjertepasienter tryggere og langt mer skånsom, selv på eldre pasienter. Det utradisjonelle prosjektet er et resultat av oljekrisen og med seg på laget har Vinningland og legene ved SUS også med seg personer som tidligere var ansatt innen olje-og gassindustrien. Prosjektet er i en meget tidlig fase, men det viser at det er mulig å finne nye bruksområder for oljeteknologi, og prosjektet til SUS og IRIS har inspirert flere andre bedrifter i regionen som nå jobber med å avdekke hvordan vi kan utnytte teknologien innen andre industrier.

Prosjekter som dette er hva som må til for at Norge som vi kjenner det i dag skal overleve når oljeeventyret er over. Vi har klargjort hvordan casino-industrien kan være en løsning. Nå er det også lyspunkter å se innen helse. Petromagasinet lover å følge utviklingen tett og kommer tilbake så snart vi får mer informasjon om nye prosjekter.

Privacy Policy