Aker BP

Aker BP er et norsk oljeselskap

Dagens Aker BP har en historie som strekker seg helt tilbake til 1971. Året da Norges første nasjonale oljeselskap ble stiftet under navnet Det Norske Oljeselskap. Selskapet ble grunnlagt som et folkeaksjeselskap og hadde store planer for utredning av norsk sokkel. Selskapet fikk en tøff start da staten Norge allerede året startet eget oljeselskap, Statoil. Det Norske Oljeselskap ga ikke opp selv om starten ble en annen enn de så for seg. Selskapet skaffet seg eiendeler i en rekke lovende felt på internasjonal sokkel, og ble det første norske oljeselskapet til å bli notert på Oslo Børs. Samtidig som selskapet ble børsnotert endret man navn til DNO. Selskapets først inntekt fra oljefunn kom i 1974 gjennom deres eierandel i det britiske Heatherfeltet utenfor Skottland. Heatherfeltet var i drift helt fram til 2002 og produserte på det meste 8000 fat olje per dag. Første gang DNO opplevde suksess på norsk sokkel var i 1984 med Hugstafeltet utenfor Haugesund. Grunnet myndighetens vedtak om at det bare skulle være tre norske selskap på norsk sokkel, var DNO tvunget til å selge sin andel i Hugstafeltet. DNO jobbet de neste 20 årene utelukkende med felt i utlandet. Selskapets strategi var å fokusere på små felt og utvide produksjonen fra modne, eksisterende felt andre selskaper hadde gitt opp. I 2004 solgte DNO flere andeler til svenske Lundin. Samtidig var norsk sokkel åpnet for nye selskaper, og DNO skaffet seg for første gang på over 20 år lisenser på norsk sokkel.

Petra

Oljeselskapet Pertra AS ble grunnlagt i Trondheim av Petroleum Geo-Services (PGS) ASA i 2001, den gang som et heleid lete- og produksjonsselskap, med fokus på å utnytte potensialet til små reserver forlatt av andre selskaper på norsk sokkel. Petra ble etter få år solgt videre til det kanadiske selskapet Talisman energy. DNO og Talisman jobbet begge ut fra samme strategi om å utnytte mindre felt som andre selskaper hadde gitt opp å bore. Etter flere suksessfulle samarbeid vedtok styrene i de to selskapene sammenslåing i 2004. Etter fusjonen fortsatte ekspansjonen både i antall ansatte, nye lisenser og operatørskap. I midten av 2008 hadde selskapet nærmere 140 ansatte.

Aker

I 2009 kom Aker-konsernet på banen. Aker kontrollerte allerede en rekke supply-selskaper, men ingen oljeselskap. Forhandlingene om en mulig fusjon med Aker Exploration bar frukter, og i 2010 solgte DNO international seg ned fra 37 prosent eierandel til 25 prosent, og Aker ASA kom inn som ny storeier. Med Aker på laget fortsatte DNO å vokse og i 2014 kom nyheten om at DNO hadde overtatt Marathon Oil Norge. Marathon på egenhånd var å anse som en oljemygg, for selv om selskapet hadde vært i drift siden 1977 hadde de aldri drevet utvinning på egne felt. Men selskapet satt på flere interessante eierandeler i felt både på norsk og internasjonal sokkel.

Aker BP

Aker og DNO hadde planene klare da de slo sammen de to selskapene; de skulle skape et ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap i Norge. I 2015 tok de et stort steg i den retningen. Selskapet innledet forhandlinger med det veletablerte oljeselskapet BP p.l.c. Etter nesten to år med forhandlinger, fusjonert de to selskapene i 2016. Det nye selskapet fikk navnet Aker BP ASA og fikk med det også ny ticker, “AKERBP”, på Oslo Børs. Hovedkontoret til det nye selskapet ble samtidig flyttet fra Trondheim til Fornebu utenfor Oslo. I dag er Aker BP et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift både på den norske kontinentalsokkelen og internasjonalt. Selskapet har i dag over 1400 ansatte, og målt i produksjon er Aker BP Europas største børsnoterte, uavhengige oljeselskap.

Privacy Policy