Concedo

Logoen til Concedo

Concedo ASA er et uavhengig, norsk oljeselskap med fokus på letevirksomhet på norsk sokkel. Selskapets forretningsmodell er å delta som partner på ulike lisenser. De drifter ikke egne felt pr. i dag. Concedo er et lite selskap, men deres ansatte har lang erfaring fra drift både på norsk og internasjonal sokkel. Selskapet har ingen planer om å endre status til operatør, og har ifølge egne hjemmesider heller ingen planer om å søke konsesjoner på utenlandsk sokkel. Concedo er i dag aktiv partner i 9 ulike lisenser på norsk sokkel.

Forretningsmodellen til selskapet

Selskapets forretningsmodell er å selge funn før utbygging starter. Ved å følge denne strategien gjør det selskapet i stand til å opprettholde en effektiv organisasjon og de går for å være blant de beste leteselskapene på norsk sokkel. Deres strategi er et bevisst valg med fokus på verdiskapning og posisjonering som en betydelig rettighetshaver på norsk sokkel. Deres viktigste verktøy i å identifisere nye muligheter for funn er seismikk, brønndata, og personalets kompetanse og erfaring.

Teknologien til selskapet

Concedo benytter det aller nyeste innen teknologi, og selskapets ingeniører står også bak en rekke nyvinninger de senere år. Spesielt innen elektromagnetiske data og spesialprosessering av seismiske data er Concedo blant de ledende aktørene på markedet. Framtiden til selskapet avgjøres gjennom deres daglige arbeid som består av tolkning, analyse og integrering av ulike data. Dette har så langt gitt lovende resultater, men det gjenstår å avdekke de store funnene. Concedo ble prekvalifisert som rettighetshaver i 2007, og har siden blitt tildelt flere lisensandeler i de årlige konsesjonsrundene. Selskapet lyktes også med nye konsesjoner under konsesjonsrundene nr. 20 og 21. Deres teknologiske nyvinninger har ført til at selskapet de senere år har solgt flere brønner til blant annet Statoil og Wintershel.

Ledelsen til selskapet

Geir Lunde er selskapets grunnlegger og administrerende direktør. Lunde ble uteksaminert M.Sc. i petroleumsprospektering fra NTNU i 1978 og 2 år etter som bedriftsøkonom fra BI. Lunde har mer enn 30 års erfaring fra norsk og internasjonal industri, og hans faglige spesialfelt er leting, geologi og seismisk tolkning. Lunde har gjennom sin karriere spilte en viktig rolle i flere funn på norsk sokkel utenfor Midt-Norge og i Barentshavet. Lunde hadde også en viktig nøkkelrolle i utviklingen av Goliat-feltet, det første kommersielle oljefeltet i Barentshavet. I tillegg til sin stilling i Concedo, er Lunde i dag styremedlem hos Neste, Fortum Petroleum og seismikkselskapet Nopec. Før han grunnla Concedo, tilbrakte han mesteparten av sitt yrkesaktive liv i Norsk Hydro, Nopec og Fortum Petroleum. Han ledet den internasjonale AAPG konferansen i Athen i 2007 og AAPG Nordsjøkonferansen i Oslo i 2008.

Dirk van der Wel, Principal Produksjon, Geolog

Med seg på laget har Lunde hatt Dirk van der Wel fra dag 1. Wel ble uteksaminert i geologi og mineralogi ved Universitetet i Oslo i 1974. Han har bred erfaring fra stillinger ved Universitetet i Oslo, Norges geologiske undersøkelse og en rekke ulike posisjoner hos store, internasjonale oljeselskaper, blant annet mange år med Norsk Hydro. Han var også leder av seksjonen for petroleumsteknologiprogramvare i Norsk Hydro. Hans erfaring omfatter arbeid i prospektevaluering, reservoarevaluering, anvendt geo-statistikk og evaluering av sannsynlighet for funn som dekker norsk sokkel og internasjonalt. Han har jobbet på en rekke olje- og gassfelt, silisiklastiske felt, samt karbonatreservoarer.

Morten Hedemark, Operations Manager

Hedemark er uteksaminert innen offshoreteknologi ved Heriot-Watt University. Hans operative bakgrunn startet som kabelingeniør hos Statoil, etterfulgt av en stilling som driftsgeolog i samme selskap. Hedemark har alltid engasjert seg i formasjonsevaluering, både sandstein og karbonatreservoarer, for norske og internasjonale oljeselskaper, også som konsulent. Disse selskapene inkluderer Statoil, Norsk Hydro, Neste og Fortum. Hedemark har også erfaring i petroleumsøkonomi, produksjonsteknologi, forretningsutvikling og boring.

Privacy Policy