Bayerngas

Logoen til Bayerngas

Bayerngas Norge AS er et olje- og gasselskap med virksomhet i en rekke land i Nord-Europa. Selskapet driver leting etter, og utvinning av råolje, naturgasskondensat og naturgass. Selskapet har i dag lisenser på norsk, dansk og britisk sokkel. Selskapet ble etablert i 2006 og eies i sin helhet av tyske, østerrikske og sveitsiske myndigheter. Hovedkontoret til Bayerngass ligger på Lilleaker i Oslo og direktør i selskapet er Arne Westeng. Selskapet hadde i 2016 120 ansatte og kontorer i 4 land.

Aksjonærer i Bayerngas

Det er tilsammen fire aksjonærer i Bayerngas Norge AS. Bayerngas GmbH som sitter på 31,5 % av aksjene, mens den største aksjonæren i selskapet er SWM Gasbeteiligungs GmbH som i dag kontrollerer 61,42 %.av selskapets aksjer. De resterende andelene av selskapet styres av Swissgas og TIGAS-Erdgas Tirol som sitter på henholdsvis 3,33 % og 3,75 % av aksjene i selskapet. Alle 4 selskapene er eid av lokale myndigheter i Tyskland, Østerrike og Sveits.

Ambisjon og kreativitet

Bayerngas Norges misjon er ifølge selskapets hjemmeside å “Bringe energi til Europa”. Ved utgangen av 2014 hadde Bayerngas Norge totalt 68 lisenser, hvorav 47 var i Norge, 17 i Storbritannia og 4 i Danmark. Bayerngas Norge er organisert som et morselskap med 5 operatørskap i Norge og 1 i England under seg. Selskapets ledelse har klargjort at deres ambisjoner er å delta aktivt på mellom fem og ti prøveboringer hvert år. Selskapet er hovedsakelig interessert i såkalte umodne områder de kan videreutvikle med moderne teknologi. Bayerngas produserer i dag ca. 16.000 fat olje pr. dag.

Målet til selskapet er å nå 25.000 fat hver dag, fordelt på de aktive lisensene som til enhver tid er i drift. Selskapet jobber mot målet sitt gjennom å bygge en selskapskultur basert på fire grunnverdier; ansvarlighet, åpenhet, kreativitet og ambisjoner. For å nå sine mål er Bayerngas helt avhengig av at de får det aller beste ut av sin relativt lille stab med ansatte. Ledelsen i selskapet kan så langt se ut til å ha lyktes bra med sin medarbeiderstrategi, for ifølge en spørreundersøkelse utført blant de ansatte i 2015 svarte 84 % at de ville anbefalt Bayerngas som arbeidsgiver.

Formålet med selskapet

Da selskapet ble grunnlagt i 2006 var det flere som stilte spørsmål ved formålet til selskapet. Forklaringen fra eierne av Bayerngas Norge var enkel og klar. De ønsker å sikre sine egne land og innbyggere en stabil energiforsyning, noe som gjør alle tre landene mindre avhengig av russisk gass. Selv om både Tyskland, Østerrike og Sveits alle har gode avtaler med andre land enn Russland, er det fortsatt stormakten i øst som leverer mer enn 60 % av all utenlandsk energi til landene. Med tanke på uroligheter i Russland, og de til tider kompliserte diplomatiske forholdene mellom landene, så myndighetene seg tvunget til å jobbe mot andre, mer stabile kilder.

Etter oppstarten i 2006 har Bayerngas opplevd en vekst langt over det eierne forventet. Selskapet har blant annet kjøpt opp flere lisenser og selskaper, deriblant PA Resources Norge og Genesis Petroleum. Selskapets største suksess så langt kom i 2012 da de etter mange års hardt arbeid ble belønnet med operatørlisens på blokk 35/5 8 i Nordsjøen. Selskapet håper å kunne fortsette veksten blant annet via tildeling av nye lisenser fra nasjonale myndigheter i de landene selskapet allerede er operative i. Selskapet er også åpne for flere oppkjøp av eksisterende lisenser fra andre oljeselskaper og overtakelse av selskaper som kan passe inn i deres strategi og videre drift.

Samfunnsengasjementet til selskapet

Bayerngas Norge har klare ambisjoner om å leve opp til sitt samfunnsengasjement i alle land de oppnår lisenser. I Norge støtter selskapet blant annet den norsk-tyske Willy Brandt Stiftelsen og det norsk landslaget i kvinnefotball. Selskapet har også stilt opp økonomisk for Øglegraverne 2012 i deres forskning på, og utgraving av, fossiler på Svalbard.

Privacy Policy