Kan Norge bli en ledende aktør innen online casino-bransjen?

Norges plass på toppen av mange internasjonale statistikker som undersøker levekår og velstand er i stor grad et resultat av rikdommen landet vårt har ervervet seg gjennom oljeeventyret. Vi har, siden vi begynte å utvinne olje på norsk og internasjonal sokkel, kunnet bygge ut et omfattende velferdssystem og infrastruktur i hele landet. Problemet er kun at vi har gjort oss svært avhengig av oljeinntekter, noe som blir understreket av at flere av våre mest kjente merkenavn, som Statoil og Hydro, er direkte knyttet til oljeindustrien. Vi har med andre ord ikke så veldig mange bein å stå på i fremtiden.
I nyere tid har «grønne» partier som eksempelvis MDG (Miljøpartiet de Grønne) frontet skapelsen av en mer miljøvennlig inntektskilde og diversifisering av økonomien vår. Det er nemlig slik at vi i dag er nokså sårbar for svingninger i oljeprisen, nye investeringer i oljesektoren, samt funn av nye oljefelt. Spørsmålet er bare hva vi skal leve av når oljeeventyret er over for godt?
Liberale partier som eksempelvis Venstre snakker i det store og brede om at vi må satse mer på gründere og småbedrifter for å skape økonomisk vekst på andre måter. MDG derimot snakker mye om en overgang til nye energikilder og en omstilling i de store oljeselskapene våre. Med dette menes det at selskap som Statoil og Hydro bør satse på nye energikilder som for eksempel sol- og vindkraft, og bruke sine økonomiske muskler og fagkunnskap til å bli ledende aktører også innen disse energikildene.

 

Om vi skal ta løftene til Venstre seriøst, kan unge gründere nå skrinlegge planene sine om å flytte til utlandet, men heller satse på å vokse seg store i Norge. De fleste av de raskest voksende bedriftene internasjonalt er ofte app- eller internett-selskaper. Det er en interessant tanke om en økt satsing på dette feltet kunne skape lignende tilstander i for eksempel Oslo eller Stavanger, som i teknologi-hovedstaden Silicon Valley i USA. Norge har jo en høyt utdannet befolkning hvorav de fleste er svært teknologikyndige sammenlignet med resten av verden. Med andre ord ligger det meste til rette for å sette i gang en domino-effekt som resulterer i flere unge, norske selskaper som satser på internett-baserte tjenester.
Det er nemlig slik at mens oljebransjen har vært i fritt fall de siste årene, så har bransjer som eksempelvis online casino-bransjen økt kraftig, i følge bransjenettstedet NorgesKasinoer.net. Faktisk økte casino-bransjen sin inntjening fra 20 milliarder USD i 2009 til 47 milliarder USD i 2017, noe som ikke kan beskrives som noe annet enn gigantisk! Norge har kunnskapen og gründerne til å bli med på denne festen, men den norske staten har fortsatt lagt en del hindringer i veien i form av lover og reguleringer, både når det gjelder vilkår for mindre bedrifter, men også reguleringer av spillmarkedet.
Det er nemlig slik at Norsk Tipping er det eneste selskapet som får lov til å levere tippe- og spille-tjenester i Norge. Noe som åpenbart blir undergravd av online casinoer registrert i andre land, men som like fullt stikker kjeppene i hjulet for norske casino-gründere. Du blir nemlig på denne måten tvunget ut av landet om du ønsker å registrere et online casino. Dette, og skattehensyn, er grunnen til at mange unge selskaper eksempelvis drar til Malta for å starte opp sine unge casino-selskap.
Samtidig er det viktig å påpeke at det kan være endringer i emning. Det er nemlig tilfelle at et av regjeringspartiene, FRP, gikk til valg på å blant annet legalisere poker og boksing. Ergo, er ting som tidligere blir sett på som skadelig for «norske» verdier nå legalisert på bakgrunn av ideologiske prinsipper om individuell frihet. Nylig ble den blå-blå regjeringen gjenvalgt, og det er derfor ikke usannsynlig at flere lignende lovforslag vil havne hos Stortinget. Dermed er det heller ikke utenkelig at man etter hvert legaliserer online casinoer, og samtidig gir AS Norge en ny stor inntektskilde via skatteinntekter.

Privacy Policy